Skočiť na hlavný obsah

Výhody a vlastnosti PUR izolácie

Nezávislé a vládne štúdie ukazujú, že minimálne 40% energie v budovách sa premrhá neefektívne. Nevhodné stavebné postupy, pri ktorých vznikajú prestupové mosty a prieniku vzduchu vytvárajú, tak vysoké požiadavky na vykurovanie v zimných mesiacoch a nákladné klimatizovanie v letných mesiacoch.

Kombinácia spôsobu aplikácie PUR izolácie a samotné vlastnosti PUR vytvárajú vynikajúce vlastnosti hotového produktu.

1. Vyplnenie všetkých priestorov

Vďaka tomu, že dochádza k aplikácii materiálu vo forme tekutiny pomocou špeciálneho striekacieho zariadenia, je možné dostať materiál aj na veľmi zle dostupné miesta (špáry, praskliny, vypadnuté suky, úzke priestory,…) a vďaka rýchlej reakcií materiálu a vlastnosti zväčšovania objemu dochádza k ich zavretiu a vyplneniu čo ma za následok dokonalé utesnenie.

2. Nepriedušná – odolná voči prieniku vetra

Po zreagovaní PUR a dokonalom vyplnení striekanej plochy dochádza k vytvoreniu jednoliatej hmoty, ktorá nemá spoje. Samotnými vlastnosťami PUR je, že je nepriedušná, to znamená, že cez materiál neprefúkne ako cez iné izolačné materiály a tiež nie je spájaná, čo u iných materiálov vytvára konštrukčné spoje a tým vznik prestupu (tepelných spádov) a hlavne prieniku prúdenia vzduchu, čo spôsobuje únik tepla.

3. Paro priepustnosť

Napriek vlastnostiam nepriedušnosti PUR, dokážu cez PUR prestupovať pary. V jednoduchosti PUR izolácia funguje ako špeciálne membránové oblečenie, kde veľkosť molekuly vody nedokáže prejsť cez materiál, ale molekuly pary (tým že sú menšie) dokážu prestúpiť cez materiál.

4. Deformovateľnosť PUR

Všetky konštrukcie pracujú, u niektorých je to vplyvom zmeny teploty u iných vplyvom straty vlhkosti alebo vplyvom samotných vlastnosti materiálu. Pri izolácii rôznych konštrukcii dochádza v konštrukciách k posuvu a to buď krátkodobému alebo dlhodobému prípadne nemennému, čo má aj za následok, že dochádza k neželanému javu zmene rozmerov, kde sú umiestnené izolácie. Vďaka vlastnostiam PUR sú do určitej hranice tieto neželané zmeny konštrukcií preklenuté a to vďaka svojej vlastnosti deformácie, či už stlačeniu alebo roztiahnutiu. Táto vlastnosť a jej parametre do akej miery je schopná sa deformovať, ovplyvňuje typ PUR izolácie a jej objemová hmotnosť.

5. Spevnenie konštrukcie s PUR

Vyplývajúc z vlastnosti PUR izolácie a jej objemovej hmotnosti vychádza, že čím je vyššia hustota po zreagovaní PUR, tým je aj vyššia jej pevnosť. Vďaka tejto vlastnosti má schopnosť spevňovať konštrukcie a zamedzovať tak niektorým neželaným zmenám v konštrukcií ako napr.: ohýnanie.

6. Tepelno-izolačné vlastnosti PUR

V súčasnosti, kedy sa na trhu nachádza veľké množstvo rôznych izolačných materiálov s rôznymi vlastnosťami má PUR izolácia najlepšie tepelno-izolačné vlastnosti. Koeficient súčiniteľu tepelného odporu u tvrdej peny je od 0,020 a u mäkkej peny 0,032, čo predstavuje aj vďaka už spomenutým výhodám najlepšiu kombináciu vlastností izolačného materiálu. Vzhľadom k tejto vlastnosti je možné dosiahnuť v porovnaní s inými materiálmi pri tenšej vrstve izolácie, tie isté vlastnosti. Z toho vyplýva, že nie je možné porovnávať materiály z hľadiska hrúbky, ale je nutné porovnávať ich z hľadiska tepelného odporu (zamedzuje prestup tepla kW/m2/h).

7. Fonetické, zvukovo-izolačné vlastnosti

Ďalšou z výhod PUR izolácie sú jej vynikajúce zvukovo-izolačné vlastnosti a to u mäkkých pien hladinu bežného akustického hluku a u tvrdej peny hladinu hlbokých tónov.

8. Zhrnutie výhod PUR izolácie

 • Najnižší súčiniteľ tepelnej vodivosti,najlepšie izolačné vlastnosti a pri menšej hrúbke zabezpečí lepšiu tepelnú izoláciu, čím znižuje náklady na hrúbku konštrukcie pre montáž izolácie
 • Nevznikajú plesne
 • Je odolná voči organickým rozpúšťadlám
 • Neabsorbuje vlhkosť ako minerálne vlny
 • Rýchla návratnosť investícií
 • Priľne skoro k všetkým povrchom
 • Zachováva si svoje vlastnosti
 • Životnosť ako životnosť stavby
 • Nízka hmotnosť - nezaťažuje konštrukcie
 • Nie je nutné odstránenie hydroizolácie – ploché strechy
 • Je fyziologicky nezávadná a neškodná pre životné prostredie
 • UV neodolná
 • Striekané izolácie neobsahujú škodliviny
 • Nie sú zaujímavé pre škodcov
 • Nevznikajú prestupy a tepelné mosty v spojoch a eliminuje konštrukčné prestupy
 • Spevnenie konštrukcie
 • Šetrenie energií na vykurovanie a klimatizovanie
 • Vplyvom znižovania energetickej náročnosti na vykurovanie dochádza aj k zníženiu emisií CO2