Skočiť na hlavný obsah

Materiály

EKOPRODUR S0310 Mäkká PUR
Hustota jadra ≥ 7 kg/m3 PN-EN 1602:2013
Klasifikácia podľa reakcie na oheň F PN-EN 13501-1+A1:2010
Odolnosť proti pôsobeniu vonkajšieho ohňa Bs1d03 PN-EN 13501-1+A1:2010
Krátkodobá nasiakavosť čiastočným ponorením WP ≤ 0,35 kg/m2 PN-EN 1609:2013
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,037 W/mK PN-EN 12667:2002
Pevnosť v tlaku ≥ 10 kPa PN-EN 826:2013
Faktor difúzneho odporu vodnej páry μ 3 PN-EN 12086:2013
Obsah uzavretých buniek ≤ 20 % PN-EN ISO 4590:2005

 

PUREX NG-0808NF-B2 Mäkká PUR
Hustota jadra 7,5 kg/m3 PN-EN 1602:2013
Klasifikácia podľa reakcie na oheň E PN-EN 13501-1+A1:2010
Odolnosť proti pôsobeniu vonkajšieho ohňa samozhášava PN-EN 13501-5+A1:2010
Krátkodobá nasiakavosť čiastočným ponorením WP ≤ 12 kg/m2 PN-EN 1609:2013
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,034 W/mK PN-EN 12667:2002
Pevnosť v tlaku ≥ 10 kPa PN-EN 826:2013
Faktor difúzneho odporu vodnej páry μ 3 PN-EN 12086:2013
Obsah uzavretých buniek ≤ 20 % PN-EN ISO 4590:2005

 

EKOPRODUR S0329 Stredne tvrdá PUR
Hustota jadra ≥ 36 kg/m3 PN-EN 1602:2013
Klasifikácia podľa reakcie na oheň E PN-EN 13501-1+A1:2010
Krátkodobá nasiakavosť čiastočným ponorením WP ≤ 0,11 kg/m2 PN-EN 1609:2013
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,021 W/mK PN-EN 12667:2002
Pevnosť v tlaku ≥ 270 kPa PN-EN 826:2013
Faktor difúzneho odporu vodnej páry μ 35-50 PN-EN 12086:2013
Obsah uzavretých buniek ≥ 90 % PN-EN ISO 4590:2005

 

EKOPRODUR S0540 Tvrdá PUR
Hustota jadra ≥ 50 kg/m3 PN-EN 1602:2013
Klasifikácia podľa reakcie na oheň E PN-EN 13501-1+A1:2010
Odolnosť proti pôsobeniu vonkajšieho ohňa BROOF(t1) PN-EN 13501-5+A1:2010
Krátkodobá nasiakavosť čiastočným ponorením WP ≤ 0,11 kg/m2 PN-EN 1609:2013
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,022 W/mK PN-EN 12667:2002
Pevnosť v tlaku ≥ 400 kPa PN-EN 826:2013
Faktor difúzneho odporu vodnej páry μ 165 PN-EN 12086:2013
Obsah uzavretých buniek ≥ 90 % PN-EN ISO 4590:2005